Категорії

Сертификаты

Сертификаты соответствия HL

Main :: Документация

Сертификаты Duker

Сертифікат відповідності — документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством. (Згідно з Законом України «Про підтвердження відповідності»)

Сертификат соответствия (в России) — документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров
Сертификат соответствия ГОСТ Р — сертификат соответствия, выданный в Системе обязательной сертификации ГОСТ Р.
Продукция может не подлежать обязательной сертификации, но может быть сертифицирована добровольно; в России обязательная сертификация соответствия является разрешительной формой дорыночного контроля.

Сертификаты Duker для Украины: